Home  /  Fanzóna  /  Media Walk

Media Walk

Týmový duch je důležitý na hřišti i mimo něj. Společně s našimi partnery táhneme za jeden provaz, abychom poskytli klubům, hráčům a všem členům nejlepší možné podmínky pro fotbal a divákům skvělou podívanou. Jedním z partnerů je společnost Media Walk v čele s Jaromírem Nadhajským, který se díky spolupráci stal fanouškem amerického fotbalu.

Media Walk se zabývá tiskem reklamních plachet a výrobou a montáží billboardů či dalších reklamních konstrukcí. Využijte vánoční slevy 40 %!

Proč si Vaše firma vybrala americký fotbal k uzavření partnerství?

Má to dvě roviny. Jedna je marketingová a druhá osobní. Americký fotbal začal být sportem, který je několik let vidět, což je samozřejmě pozitivní pro všechny sponzory. No a druhá rovina je osobní, kdy jsem měl možnost proniknout lehce do zázemí amerického fotbalu a byl jsem nadšený některými marketingovými plány nejen ze strany ČAAF, ale také pojetím předzápasových aktivit samotných klubů, a to směrem k divákům.

Jak často sledujete dění v americkém fotbale?

Bohužel velmi málo. Mám lehké povědomí o tom, co se děje u nás, ale venku vůbec. Pro mě osobně je tento sport opravdu otázkou třech let, a navíc v roli partnera. Nicméně pokud mám možnost, dojedu na stadion a užívám si to jak v roli diváka, tak v roli partnera. Hra je to krásná, a navíc se opravdu kluby starají o to, aby si fanoušek přišel na své.

Jak jste spokojeni se sezonou 2019?

Začnu firmou. Úspěch mé firmy je v rovnítku cílů asociace. Pokud plní asociace své plány, nejlépe tedy něco navíc, je to i náš úspěch. My víme, jaké jsou cíle, ať už v počtu diváků na stadionech, online, či u televize a jsme seznámeni s marketingovými plány. A za mě se tento rok opět podařilo plány plnit, tudíž jsem opravdu spokojený. Takto jsme nyní nastaveni a velmi si této otevřené spolupráce vážím. Z osobního pohledu vnímám to, že se více potkávám s lidmi, které tento sport zajímá a baví, prostě se o něm mluví. Což si myslím je výsledek, o který jde asociaci primárně. 

Jak vnímáte americký fotbal v Česku teď ve srovnání s dobou před partnerstvím?

No, velmi těžce se mi to popisuje. K americkému fotbalu jsem se dostal před třemi lety jako partner Steelers a do této doby jsem tento sport vnímal velmi okrajově, troufnu si říct vůbec, a to jak ve firemním, tak osobním životě. Velká část našich aktivit byla směřována řekněme k tradičním sportům, hlavně k fotbalu, házené, cyklistice a dalším sportovním a kulturním akcím, ale americký fotbal nikoliv. Nicméně je pravdou, že v začátcích jednání s ČAAF, jsme již dávno před tím měli v marketingovém plánu se stát partnery, a to právě z důvodů, že americký fotbal za nás začal být vidět a jsem přesvědčený, že si postupně získá, a konec konců si získává, daleko větší zájem, jak ze strany diváků, tak ze strany sponzorů, což je dobrá zpráva.