Home  /  Informace  /  Pravidla a normy

Pravidla a normy

Pravidla

Pravidla amerického fotbalu
Pravidla flag fotbalu

Základní normy ČAAF

Stanovy ČAAF 
Soutěžní řád
Adresář ČAAF

Platná nařízení Parlamentu

1/2024 - Členské příspěvky 2024

Platná nařízení Předsednictva

1/2024 - Marketingové užití
2/2024 - Vzdělávání trenérů
3/2024 - Klubová podpora
4/2024 - Sazebník odměn rozhodčích

Platné směrnice Předsednictva

1/2024 - Příspěvek na cestovní výdaje
2/2024 - Zásady ochrany osobních údajů

Propozice soutěží

Soutěž mužů 2024
Flagové soutěže 2024
Podzimní soutěže 2024 (ženy, junioři, dorost)

Koncepce

Práce s talentovanou mládeží
Metodika pro trenéry (flag fotbal)
Reprezentační týmy

Formuláře

Kluby
Přihláška klubu do ČAAF
Oznámení členského klubu o změnách
Přihláška klubu do soutěže
Hromadná platba a zrychlené vyřízení

Hráči
Žádost o postaršení hráče
Hráčské prohlášení

Přestupy
Postup při přestupech a registracích cizinců (i v angličtině)
Žádost o mezinárodní přestup
Status importů, mezinárodní přestup
Výpočet odstupného

Rozhodčí
Výplatnice rozhodčích
Prohlášení rozhodčího
Alternativní prohlášení rozhodčího

Zaměstnanci
Výkaz odpracovaných hodin
Vyúčtování pracovní cesty zaměstnance nebo člena volených orgánů ČAAF
Žádost člena o příspěvek na cestovní výdaje

Další informace

Vysvětlení jednotlivých stupňů disciplinárního řízení, vysvětlení námitky a odvolání
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti ke sportu
Návod na ovládání časomíry
Informace pro nové kluby
Manuál řízení sportovního klubu
Postup při žádosti o členství v ČUS
Antidopingový výbor ČR
Kodex IFAF o prevenci ovlivňování soutěží

FAQ

Odpovědi na otázky, které byste si mohli pokládat