Home  /  Informace  /  Pokyny pro statistiky

Pokyny pro statistiky

Obecné

Software je k dispozici pouze registrovaným statistikům.
Regulující norma: Soutěžního řádu
Přehled osob, které mají oprávnění zpracovávat zápasové statistiky, je součástí Adresáře

Manuály a doplňkové materiály

Manuál k softwaru a statistikám - Včetně modelového zápisu akcí (v češtině)
Kompletní manuál k softwaru - Originální manuál k softwaru (v angličině)
Kompletní pravidla pro vytváření statistik - Kompletní pokyny (v angličině)
Cheat sheet - Stručný přehled zkratek používaných v softwaru a nejčastější postupy
Signály rozhodčích - Signály, které rozhodčí ukazují při vyhlašování faulů

Stručný scénář, jak pracovat

1.
Nainstalujte program, postupujte podle těchto pokynů. Pozor, program funguje jen na 32-bit systémech. V 64-bit prostředí fungovat nebude 
2. (nikoliv nezbytně nutný krok)
Vytvořte si nějaký "transportní" adresář, kam budete ukládat data a budete je mít přehledně k dispozici.
3.
Ze statistického centra si stáhněte soupisky dvojice týmů, jejichž zápas budete zaznamenávat. Soupiskové soubory mají koncovku FRO/FRX. Soubory si stáhněte do transportního adresáře. Video 1.
4.
Spusťte hlavní program a v něm spusťte modul Utilities/roster maintenance (Urma) a soupisky naimportujte. Video 2.
5.
Máte-li před zápasem nebo na začátku zadávání k dispozici zápasové soupisky (papírové získáte od koordinátora na zápase, avšak pozor na možné změny čísel!; elektronické najdete u jednotlivých zápasů, editujte je (čísla) podle skutečnosti. Pravidlem by mělo být, že týmové soupisky ve statistickém centru budou aktuální a ve jménech by nemělo být nutné dělat úpravy, ani hráče dopisovat. Z hlediska statistik jsou relevantní pouze hráči s čísly -99. Hráče s trojmístným číslem vůbec nezapisujte. Ve stažených souborech budou čísla z posledního zápasu, resp. stálá čísla hráčů. Pokud byste hráče dopsat museli, tak všechna jména se dopisují způsobem Iniciála (jednoho) křestního jména, tečka, příjmení. Vše bez diakritiky. Video 3 a Video 4.
6.
Spusťte Game scoring, tedy modul k zadávání samotných statistik a zadejte všechny zápasové akce.
7.
V modulu Urma vygenerujte (nabídka Import/export -> Pack Game) soubor FPK do transportního adresáře. V modulu Game reports vygenerujte soubor HTM. Video 5.
8.
Tyto dva soubory (FPK a HTM) a případnou informaci o doplněných jménech na soupisky pošlete na info@caaf.cz. Soubory je nutné poslat do čtvrtka následujícího po zápase do 6:00. Avšak pozor, musí jít již o konečnou a bezchybnou podobu statistik. Z toho důvodu lze doporučit včasnější odeslání, abyste získali čas na případné opravy. Opravovaní po čtvrteční šesté hodině má stejný důsledek jako pozdní dodání.

Tipy na praktické vytváření

Pro nováčky je naprosto nemožné zapisovat akce "online". I pro zkušené uživatele je to možné pouze ve dvojici a i tak si budete muset připravit něco na poznámky, protože nebudete mít čas řešit složitější případy a budete se k nim muset vrátit dodatečně.
Častější bude "offline" zapisování. A to buď na základě poznámek získaných na zápase (ideální) nebo na základě videozáznamu. Video je skvělým pomocníkem pro dodatečnou kontrolu zadaných dat, ale jako jediný zdroj je poměrně riskantní.
Pro sběr dat (co se stalo, kdo to udělal, kde se to stalo atd.) přímo na zápase můžete zvolit "papír a tužku" nebo diktafon nebo obojí, jak je milejší.
Pro zapisování můžete použít jeden z následujících formulářů
Formulář v češtině (pdf), (xls)
Formulář v angličtině, Jiný formulář v angličtině

Ke stažení a info

Týmové soupisky
   -  Všechny FRO a FRX soubory
Kódy faulů
   -  Soubor $PEN
   -  Soubor je třeba stáhnout do kořenového adresáře TASFB
   -  Poté smazat příponu dat a nahradit tak původní soubor $PEN
Názvy týmů (Team Name) a zkratky týmů (Team ID)
   -  Zadávejte přesně takto, tzn. bez diakritiky, pouze první místo velké
   -  Komerční partneři se neuvádějí, u Blades použijte uvedené zkrácení
   -  Bratislava Monarchs - MON
   -  Brno Alligators - ALL
   -  Nitra Knights - NIT
   -  Ostrava Steelers - STE
   -  Prerov Mammoths - MMT
   -  Usti n.Labem Blades - BLD
   -  Vysocina Gladiators - GLA
   -  Znojmo Knights - KNI
Jména rozhodčích
   Iniciála křestního, tečka, bez mezery, celé příjmení (bez diakritiky)
   Jména rozhodčích najdete na webu na stránce s informace o zápase
Názvy areálů
   Place je město, kde se hraje (bez diakritiky)
   Stadium je název areálu, viz odkaz (bez diakritiky)