Home  /  Zprávy  /  Výběrové řízení na pořadatele halového mistrovství

Výběrové řízení na pořadatele halového mistrovství

(út) 17. květen 2011, Filip Hobza
Česká asociace amerického fotbalu (dále jen „ČAAF“) tímto vyhlašuje výběrové řízení, za účelem výběru pořadatele Otevřeného halového mistrovství ČR v americkém fotbale pro rok 2011 (dále jen „akce“) a příjemce souvisejících práv (zejména práv na reklamní využití akce).

Akce by se měla uskutečnit libovolný prosincový předvánoční víkend, vyšší prioritou je jednodenní varianta (jako obvykle) a to v sobotu. Akce by měla být z hlediska kapacity zázemí koncipována pro 12 týmů. Kromě termínu a místa, resp. města z hlediska dostupnosti pro potenciální účastníky, budou posuzovány zejména technické parametry haly (velikost hrací plochy, výška stropu, povrch, kapacita hlediště, množství a velikost šaten, elektronický ukazatel skóre, časomíra, ozvučení), dále pak forma a rozsah propagace, doprovodný program, zajištění účasti sdělovacích prostředků a reference na obdobné typy projektů realizované zájemcem. Vzhledem ke skutečnosti, že pořadatel se zároveň stane příjemcem práv na reklamní využití, měla by nabídka obsahovat i finanční částku, kterou pořadatel uhradí ČAAF za poskytnutí práv na uspořádání akce, případně jakékoliv jiné další formy benefitů pro ČAAF a účastníky.

Dle výše uvedeného by předložená nabídka měla minimálně obsahovat následující body:
 
• přesný termín konání
• místo konání (město, adresa haly, odkaz na webové stránky, fotografie)
• technické informace o hale (viz výše)
• předběžný program akce
• předběžný plán propagace
• možnosti na zajištění účasti sdělovacích prostředků
• plán na zajištění finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s akcí
• reference o pořadateli
• výše finanční částky za poskytnutí práv ČAAF
• jiné formy benefitů

Konečný termín pro předložení nabídek byl stanoven na 31.5.2011, nabídky zasílejte v elektronické podobě na caaf(zavináč)caaf.cz.

Filip Hobza
předseda ČAAF