Home  /  Zprávy  /  Herní řád 2012

Herní řád 2012

(čt) 26. leden 2012, Michal Rosíval
Hlavní změny v Herním řádu:
-Zavádí se institut Propozic soutěže. Obsahem bude návrh systému soutěže, startovné a další podmínky definující soutěž. Propozice ČLAF budou zveřejněny do konce ledna.
-Zavádí se hráčský status A-class pro hráče se zkušeností ze severoamerických univerzit
-Modifikován byl bod Přestup
-Povinností bude dodávání zápasových statistik
-Minimální počet hráčů v 11s na zápasové soupisce byl snížen na 16, stanovena je nově i horní hranice. Na 45 hráčů
-Soutěžní soupiska v 7s již není omezena
-Z Herního řádu byl vyjmut sazebník rozhodčích a rozhodčí již může trestat výhradně jen disciplinární komise
-Z úprav herních pravidel je významnější změnou jen úprava pravidel pro kickoffy, především v 7s
 
Celý text Herního řádu. Herní řád je, společně s dalšími normami, ke stažení trvale v sekci ČAAF (pozn.: verze pro 2012 se zde objeví zakrátko). Informace vysvětlující pojetí HŘ mohou být i součástí Zpráv ČAAF.