Home  /  Zprávy  /  Zprávy ČAAF 10/2012

Zprávy ČAAF 10/2012

(pá) 2. březen 2012, Michal Rosíval
Nejzásadnější informací Zpráv ČAAF 10/2012 je stručný popis Nařízení Rady o odstupném. Předsednictvo dále vydalo sumarizující přehled poplatků spojených s členstvím v ČAAF a jejích soutěžích. Mimo tohoto sazebníku lze povinnosti vyplývající z členství nalézt v přehledu vyplývajícím z jiných norem.
Zprávy ČAAF budou přinášet i informace o rozhodnutích DK. Zprávy 10/2012 přinášející první takové informace reflektující nedávný "balík" rozhodnutí DK.