Home  /  Zprávy  /  Školení rozhodčích

Školení rozhodčích

(čt) 8. březen 2012, Michal Rosíval
Asociační kampaň i snaha několika jednotlivých klubů (přispěli Titans a Alligators a některé nové kluby) přinesla své ovoce, na dvoudenní víkendové školení rozhodčích v Olomouci přicestovalo 18 nováčků. Do nové sezóny tak vstupuje sestava rozhodčích v 34 mužích a ženách (číslo může ještě vzrůst až na 37).
Noví rozhodčí byli intenzivním devítihodinovým rychlokursem seznámeni se základními pravidly a normami ČAAF, jak dalece je dokáží zužitkovat v praxi bude otázkou nejbližších měsíců a let. Druhý den byl věnován změnám pravidel a vysvětlení sporných bodů. Pravidelnou součástí školení je test z pravidel pro rozhodčí, který velmi podstatnou měrou rozhoduje o odměnách rozhodčích. Nejlepšího testového výsledku dosáhl překvapivě, ale nikoliv náhodně, plzeňský Jan Hubálek.
Test pro rozhodčí si můžete zkusit vypracovat. Vaše odpovědi si můžete porovnat se správnými. Ačkoliv je dosažitelným maximem 140 bodů, tak za velmi nadprůměrný výsledek (z hlediska trenérů, hráčů nebo fanoušků) můžete považovat i 50 bodů. Naopak, pokud nedosáhnete ani na 20 bodů, měli byste rozhodčím věřit cokoliv, co udělají, protože vaše znalosti pravidel ideální opravdu nejsou:-)
Čeští rozhodčí budou v sezóně 2012 kromě české ligy rozhodovat i evropské zápasy (i ty bez české týmové účasti), domácí zápasy Panthers v rakouské AFL, dále zápasy všech úrovní polské ligy a v jednání je stále i možnost rozhodování zápasů slovenské ligy za podzim. Naopak zápasy české ligy budou rozhodovat i kolegové z Polska.