Home  /  Zprávy  /  ČLAF - výhled na nejbližší roky

ČLAF - výhled na nejbližší roky

(pá) 12. prosinec 2014, Michal Rosíval

ČAAF rozhodla o podobě ČLAF 2015 a stanovila vizi vývoje i pro další sezóny.

Sezóna 2015
V roce 2015 se Divize I zúčastní 5 týmů, konkrétně Black Panthers, Bobcats, Lions, Bulldogs a Alligators. Týmy budou hrát každý s každým dvakrát doma a venku, celkem 8 zápasů. Čtyři týmy postoupí do playoffs (semifinále).
Nižší divize 11s formy budou dvě, tedy Divize II a Divize III. Nyní je do 11s formy přihlášeno dalších 11 týmů (Stallions, Steelers, Hippos, Patriots, Sígrs, Blades, Titans, Hellboys, Pitbulls, Mustangs, Bucks). Do konce prosince se tyto týmy mohou ještě z 11s formy odhlásit a dát přednost 8s. Jejich rozdělení proto bude učiněno až v lednu, jak je ostatně dáno i Propozicemi soutěže. V Divizi II budou s jistotou první čtyři uvedené týmy.
Týmy Divize II odehrají osm zápasů, týmy Divize III šest zápasů. V obou divizích bude následovat pouze finále.
Při rozhodnutí o podobě Divize I bylo v úvahu vzato několik aspektů, zejména šlo o snahu nalézt optimální řešení nikoliv pouze pro Divizi I 2015, ale pro všechny divize a to ve střednědobém výhledu.

Sezóna 2016
Vítěz Divize II 2015 postoupí do Divizi I a rozšíří ji tak na šest týmů. Později budou vytvořeny i scénáře pro případ, že by některý z "původní pětky" na svoji účast v D-I rezignoval. Týmy D-I odehrají 8 nebo 10 zápasů (plus playoffs).
Složení Divize II a Divize III 2016 bude určeno dle přihlášek. Nové týmy lze zařadit do D-II i D-III, avšak nikoliv do D-I. Pokud to okolnosti dovolí, tak by Divize II měla zachovat formát z roku 2015 a nebude-li skutečně dobrý důvod pro odchýlení, bude chybějící tým v D-II doplněn vítězem Divize III 2015. Situace v nižších patrech ČLAF však může být leckdy nestabilní, proto zde nepůjde o automaticky nastavené pravidlo. Od osmi týmů bude D-III rozdělená geograficky na skupiny.

Sezóna 2017
Před sezónou 2016 (čili za rok) se určí, zda-li ročník 2017 bude ve stejném módu jako ročník 2016 nebo jako ročník 2018. Pro oba případy platí, že ještě před sezónou 2016 bude určeno, jakým způsobem bude sestaveno složení Divize I (buď sestup a postup jednoho týmu, nebo rozšíření o dva týmy, v mezním případě postup dvou týmů a baráž třetího).

Sezóna 2018
Tato sezóna by měla být cílovým stavem (nebude-li cílového stavu dosaženo již v roce 2017), přinejmenším pro budoucí roky.
Cílovým stavem Divize I je osmičlenná sestava týmů rozdělená do dvou skupin, ve kterých týmy odehrají dva zápasy s každým a jeden zápas proti soupeři z druhé skupiny. Celkem tedy 10 zápasů po kterých bude následovat, jako nyní, čtyřčlenné playoffs.
Divize II by svoji podobu nutně nemusela měnit ani v budoucnu, stále půjde o jednu celostátní skupinu týmů (pěti- nebo šestičlennou). Podoba D-II však bude značně poplatná budoucímu vývoji (počtu týmů) obecně.
Divize III se pak při případném/předpokládaném rozšiřování klubové základny bude členit na regionální skupiny. D-III tak dokáže absorbovat i vyšší počet týmů a to až do doby, než by regionální členění bylo na úkor vyrovnanosti týmů ve skupinách. Čtvrtá divize (11s formy) má při tomto pojetí smysl pravděpodobně až v momentě, kdy počet 11s týmů mimo první dvě divize přesáhne číslo 12.

8s forma
8s forma (v sezóně 2015 tedy Divize IV) bude pravděpodobně i nadále pouze jednodivizní (tzn. všechny týmy na jedné "úrovni"), pouze případně regionálně členěná. Přihlášky do 8s formy lze podávat až do konce prosince (případně s určitou výjimkou i první týden v lednu), počet týmů tedy lze pouze odhadnout a to na osm, ale tento počet může být ještě rozšířen, pokud by se někdo z týmů nyní přihlášených do 11s rozhodl v prosinci pro "downgrade". Tým, který patrně v osmičkovém lineupu překvapí, jsou Steelers, kteří do D-IV plánují vyslat svůj druhý tým.

Pod čarou
Ano, je pravdou, že v minulosti již zde určité pokusy o stabilní systémy byly a opakovaně se hrála baráž o účast v následujícím ročníku ČLAF (naposledy v roce 2008). Rok na to ale bylo vše jinak a výsledek baráže byl zapomenut. Ano, může se stát i tentokrát, že "nalajnovaný" systém nakonec nepřežije první zimu, resp. první podzim, tím spíše, když tento podzim bude volebním a může dojít ke změnám ve vedení a tím i jinému pojetí.
Proti letem minulým však došlo ke dvěma zásadním změnám, které dávají naději na stabilnější prostředí. Zaprvé je to počet týmů. Zhruba deset let zpět byl počet týmů jednociferný a do značné míry nebylo kde brát, nízký počet týmů nedával možnost nastavit stabilní systém, který by bylo možné naplnit bez ohledu na konkrétní týmy.
Zadruhé je to nezávislé vedení soutěží, které již nenáleží klubům a soutěž tak nepodléhá "sezónním vlivům". Věřme, že zvolená strategie bude skutečně tou správnou, která pomůže fotbalu. Cíl je střednědobý až dlouhodobý, fotbal již nadále nechce žít "z roku na rok", cílem je vybudovat dlouhodobě stabilní prostředí.