Home  /  Zprávy  /  Podoba všech divizí ČLAF 2015

Podoba všech divizí ČLAF 2015

(čt) 8. leden 2015, Michal Rosíval

Divize I
Formát elitní divize byl již určen dříve. Pětice týmů (Black Panthers, Bobcats, Lions, Bulldogs a Alligators) se vzájemně utká dvakrát každý s každým. První čtyři týmy postoupí do dvoukolového playoffs, kde se potká první se čtvrtým a druhý se třetím.

Divize II
Mezi možnostmi pěti a šestičlenné divize byla nakonec zvolena první možnost a to s ohledem na "čistý" formát základní části, který bude stejný jako v Divizi I, tzn. každý s každým doma a venku. Rozdíl mezi první a druhou divizí je pouze v playoffs, v D-II se uskuteční pouze finále, kam samozřejmě postoupí první dva týmy po základní části.
Účastníky D-II jsou Bucks, Hippos, Patriots, Stallions a Steelers.

Divize III
D-III byla od počátku zamýšlená pro týmy, které se v offseason odhodlaly ke změně formátu a z loňských 7s přešly na 11s. Již v Propozicích soutěže byla D-III zamýšlená jako zápasově nenáročná, týmy tak odehrají pouze 6 zápasů a rovněž pouze finále.
Účastníky D-III jsou všechny zbývající týmy, které se přihlásily do 11s formy, tedy Blades, Hellboys, Mustangs, Pitbulls, Sígrs a Titans. Vzhledem k šesti týmům a šesti zápasům byla zvolen formát, ve kterém se týmy utkají se čtyřmi soupeři jednou a s jedním vybraným dvakrát. Tyto zdvojené zápasy (mohou to ohrozit termínové možnosti týmů, nicméně je to nepravděpodobné) by měly být Pitbulls-Sígrs, Hellboys-Titans a Blades-Mustangs. Brněnská dvojice byla určena regionálně a s ohledem na derby, Liberec s Budějovicemi pojí určitá zkušenost s 11s fotbalem a pravděpodobně menší kádry, Blades s Mustangs pak stavy opačné - jednáctkové nováčkovství a naopak početná hráčská základna. Cestovní kombinace se nabízí, týmy pojedou jednou do Brna a jednou do severních Čech.

Divize IV
D-IV obslouží všechny 8s týmy (méně početná forma se změnila ze 7s na 8s). Formát soutěže i počet zápasů byl zvolen s ohledem na jednoznačné přání účastníků, kteří vyjádřily vůli rozdělit divizi do dvou skupin a odehrání šesti zápasů (dle Propozic jich mohlo být případně až osm). Následovat bude dvoukolové playoffs, tedy semifinále a finále.
Rozdělení týmů do skupin je primárně postavené na regionálním hledisku, avšak Knights (kteří jako jediný tým preferovali společnou skupinu a jsou nejvzdálenějším soupeřem nejen pro týmy ze západu, ale i z východu) byli přesunuti na západ z důvodu výkonnostního. Při ponechání Znojma na východě by reálně hrozilo, že v jedné skupině budou čtyři nejsilnější týmy divize, zatímco v západní čtyři nejslabší a šance na postup do playoffs by byly nevyvážené.
V západní skupině tak jsou Knights, Nordians, Rangers a Warriors, zatímco ve východní Dietos, Gladiators, Mammoths a Steelers 2.
Postup do playoffs D-IV je mírně komplikovaný s ohledem na skutečnost, že Steelers 2 nemají možnost postoupit (pozn.: jde o klubové rozhodnutí, nejde o "vnucený" zákaz; vyplývá to z postavení týmu 2 dle Soutěžního řádu). Aby byly možnost na postup pokud možno vyrovnané, bude platit následující způsob určení postupujících a semifinálových dvojic.
A) Pokud ST2 vyhrají svojí skupinu, tak do playoffs postoupí pouze tři týmy a odehraje se pouze jedno semifinále (Z2-V2, tedy druhé týmy v obou skupinách). Vítěz západní skupiny postoupí přímo do finále. Tato varianta je postavená na principu, že z obou skupin postupují dva týmy. Jedno místo ale "zabírají" ST2, proto postoupí pouze tři týmy. Vítěz skupiny přímo do finále, druhé týmy do semifinále a týmy na třetích (a čtvrtých) místech nepostoupí.
B) Pokud ST2 skončí ve východní skupině na třetém nebo čtvrtém místě, tak se odehraje klasické semifinále křížem, čili Z1-V2 a V1-Z2.
C) Komplikací je stav, kdy ST2 skončí ve východní skupině druzí. I v takovém případě postoupí do playoffs čtyři týmy a jistotu postupu budou mít první týmy v obou skupinách (čili Z1, Z2 a V1). Čtvrté postupové místo zaujme jeden z týmů na třetím místě. Tyto týmy bohužel nejde nijak srovnat, protože základní část v obou skupinách D-IV bude zcela oddělená a použitá kritéria budou zaprvé počet vítězství a zadruhé počet passových touchdownů (dále skóre atd.).
Ačkoliv tedy systém působí na první pohled velmi komplikovaně, tak "postupová matematika" je ve skutečnosti prostá - aby tým postoupil do playoffs, tak musí skončit na prvních dvou místech ve skupině. Pouze v případě, že Steelers 2 skončí přesně na druhém místě, tak jeden třetí tým získá jakousi postupovou divokou kartu. Složitost se tak ve skutečnosti týká jen toho, kdo s kým vlastně bude v playoffs hrát, nikoliv však samotného určení postupujících.
Zápasy playoffs budou hostit týmy, které ve své skupině skončily výše a pokud na sebe narazí týmy, které skončily na stejném místě (tzn. první s prvním, případně druhý s druhým), bude pořadatelem zápasu tým ze západní skupiny, nedohodnou-li se týmy jinak.

Systém celé soutěže bude kompletně zveřejněn skrze konečnou verzi Propozic ČLAF 2015.