Home  /  Zprávy  /  Vstupenky, informace pro diváky Czech Bowlu

Vstupenky, informace pro diváky Czech Bowlu

(so) 23. červenec 2016, Michal Rosíval

Vstupenky na tribunu JIH

- Přístup na tuto tribunu je hlavním vchodem (vstup 1) od tramvajové zastávky
- Diváci s již zakoupenou vstupenkou nemusí kolem pokladen, ale jdou vstupem zcela VLEVO
- Na místě lze (od 14:00) koupit vstupenky do sektorů A a H. Vstupenky jsou na konkrétní místo v sektoru, které si však u pokladny nelze vybrat (kvůli urychlení fronty; do prodeje budou dávané od míst blíže ke středu hřiště)
- Do ostatních sektorů lze zbývající vstupenky koupit pouze online, nikoliv na místě
- Všechna místa na tribuně JIH jsou na konkrétní místo
- Nejblíže ke vstupu na tribunu JIH je sektoru A, nejvzdálenější je sektor H. Řady jsou číslované odspodu nahoru, místa v řadách od vstupu, tzn. nejblíže ke vstupu je číslo 1
- Pro pohyb do vzdálenějších sektorů jděte spodem, nahoře budou překážet TV věže

Vstupenky do sektoru (na tribunu) SEVER

- Přístup do tohoto sektoru je vstupem 2, z ulice Siwiecova
- Vstupem 1 se do sektoru dostat nedá!
- Na místě (na pokladně u vstupu 2, od 16:00) bude v prodeji posledních 100 vstupenek do tohoto sektoru
- V sektoru SEVER si lze sednout na jakékoliv místo

Vstupenky do sektoru (na tribunu) ZÁPAD

- Přístup do tohoto sektoru je vstupem 2, z ulice Siwiecova
- Vstupem 1 se do sektoru dostat nedá!
- Na místě (na pokladně u vstupu 2, od 16:00) bude v prodeji celkem 700 vstupenek do tohoto sektoru
- Do tohoto sektoru si vstupenku nelze koupit online
- V sektoru ZÁPAD si lze sednout na jakékoliv místo
- Celá tribuna je braná jako jeden sektor, není dále členěná
- Tribuna je podél celé šířky hřiště, uprostřed tribuny bude ale vztyčena TV věž, která bude částečně bránit ve výhledu z některých. Kontingent vstupenek s tímto počítá a v prodeji není celá kapacita tribuny

Vstupenky na tribunu VÝCHOD

- Přístup na tuto tribunu je hlavním vchodem (vstup 1) od tramvajové zastávky
- Na místě (od 14:00) lze koupit vstupenky do sektorů B, C a D. Vstupenky nejsou na konkrétní místo, ale pouze do sektoru. Celkem jde o 672 vstupenek prodávaných jen na místě (u pokladen u vstupu 1)
- Do tohoto sektoru si vstupenku nelze koupit online
- V jednotlivých sektorech tribuny VÝCHOD si lze sednout na jakékoliv místo
- Tribuna není podél celé šířky hřiště, branka je před rozhraním mezi sektory C a D
- Sektor A je nejbližší ke vstupu, sektor D je nejvzdálenější. Pro snadný přístup do sektorů A a B použijte vstup na tribunu blíže k hlavnímu vstupu, do sektorů C a D vstupujte raději vstupem vzdálenějším

Čestné vstupenky

- Část je na polovinu severní tribuny, část je do sektoru A východní tribuny
- Přístup na obě tyto tribuny je hlavním vchodem (vstup 1) od tramvajové zastávky, zcela VPRAVO
- Pro vstup do areálu mají držitelé čestnch vstupenek vyhrazen zvláštní vchod v pravé části vstupu (nemusí přes pokladny)
- V rámci sektoru/tribuny si lze sednout na jakékoliv místo

Společná zásada pro všechny tribuny/sektory

Na každou vstupenku lze vstoupit pouze jednou, není možné opustit vnitřní prostor areálu a poté se do něj se stejnou vstupenkou vrátit, vydávané nebudou ani žádné "vracenky". Od pokladny se ale vrátit lze, tzn. u pokladny si lze koupit vstupenku a do areálu vstoupit až později.
Pokladny u vstupu 1 (JIH a VÝCHOD) budou otevřené od 14:00. U vstupu 2 (SEVER a ZÁPAD) od 16:00.

Prosíme, s ohledem na současnou situaci ve světě, počítejte u vstupu s prohlídkami, které vás mohou zdržet.

Zjednodušená informace o předmětech, které nelze vnášet

- Předměty rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál
- Předměty jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně
- Spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví
- Láhve, poháry a jiné nádoby a předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu
- Neskladné předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr
- Ohňostroje, rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty
- Megafony (pozn.: bubny a trubky vnášet lze)
- Alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu
- Zvířata
- Laserová ukazovátka
- Úplný návštěvní řád je k nahlédnutí u pokladen