Home  /  Zprávy  /  Otevřené halové mistrovství ČR v americkém fotbale

Otevřené halové mistrovství ČR v americkém fotbale

(út) 12. říjen 2004, Filip Hobza
ČAAF tímto vyhlašuje propozice k ?Otevřenému halovému mistrovství ČR v americkém fotbale?, resp. k tradičnímu Vánočnímu turnaji, který je již tradičním zakončením sezóny amerického fotbalu.

Datum: 12.12.2004 neděle (od cca 9.00 dle rozpisu a počtu přihlášených týmů - samozřejmě, že harmonogram jednotlivých utkání zohlední vzdálenostní rozdíly u mimopražských týmů).
Místo: Sportovní hala Club hotel Průhonice (jako obvykle)
Startovné: 10.000,- Kč za jeden tým
Systém: bude určen na základě počtu účastníků s přihlédnutím k osvědčeným systémům z předchozích let (ve skupinách každý s každým a dále dle pořadí ze skupin boje o umístění)
Počet hráčů: minimálně 14 a maximálně 20 na tým, na hřišti 7
Ředitel turnaje: Nikita Maximov (602 217 543)Pro uskutečnění turnaje je nezbytná účast minimálně 7 týmů. Vyhlašuji tímto lhůtu pro přihlášení seniorských týmů (stejné věkové podmínky jako ČLAF, tzn. 18 a více, resp. při písemném souhlasu zákonného zástupce a lékaře 17 a více) a to nejpozději do 25.10. zasláním přihlášky na caaf@caaf.cz. Dále do 31.10. je nezbytné uhradit minimálně zálohu ve výši 5.000,- Kč na účet ČAAF 6319190237/0100. Po tomto termínu bude vyhodnocen zájem a v případě, že počet účastníků povolí odehrání paralelního juniorského turnaje (15-19 let), bude po té vypsaná lhůta pro přihlášení juniorských týmů. Připomínám, že jde o otevřenou soutěž, což znamená, že se akce může zúčastnit libovolné uskupení hráčů, bez ohledu na členskou příslušnost a to za předpokladu splnění povinností, které z účasti vyplývají (viz níže).

Základní povinnosti jednotlivců a týmů nezbytné pro účast v Otevřeném halovém mistrovství ČR v americkém fotbale:
  • Splnění věkového limitu (dle ČLAF a ČJLAF).
  • Zdravotní způsobilost (účast na vlastní riziko).
  • Zaslání přihlášky na caaf@caaf.cz do 25.10. obsahující název týmu, barvu dresů, jména, příjmení a r.č. (čísla pasů) hráčů (tento jmený soupis musí být odevzdán nejpozději v den konání turnaje před jeho započetím řediteli turnaje).
  • Včasná úhrada startovného.
  • Minimálně 14 a maximálně 20 hráčů na jeden tým.
  • Všichni hráči musí mít kompletní předepsanou výstroj.
  • Každý tým musí mít oficiální název a jednotnou sadu dresů.
  • Týmy a hráči musí dbát pokynů organizátorů.
  • Každý hráč může nastoupit poze za jeden přihlášený tým.