Home  /  Zprávy  /  Řádné zasedání parlamentu ČAAF 17.11.2004 v TOP Hotelu Praha

Řádné zasedání parlamentu ČAAF 17.11.2004 v TOP Hotelu Praha

(út) 2. listopad 2004, Filip Hobza

Vážení příznivci amerického fotbalu,

dovoluji si Vás pozvat na řádné zasedání parlamentu ČAAF, které se bude konat 17.11.2004 (středa, státní svátek, den pracovního volna) od 11:00 hod v konferenčním salónku v TOP HOTELu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 ? Chodov (autem: z centra Prahy na dálnici D1 ? exit Chodov, Spořilov, Horní Roztyly ? první světelnou křižovatku vpravo ? druhou světelnou křižovatku rovně ? třetí světelnou křižovatku vlevu, po 50 metrech odbočit vpravo do Klapálkovy ulice ? po hlavní silnici až k TOP HOTELu Praha, městskou hromadnou dopravou: metro trasa ?C? směr Háje ? stanice Chodov ? bus 115, stanice Keblovská, parkování: rozsáhlé parkovací plochy na pozemku hotelu).

Součástí této pozvánky je návrh programu, který je možné doplnit o další body a to nejpozději do 12.11.2004 výhradně písemnou formou buď na adresu kanceláře ČAAF (Nad úpadem 297, 149 00  Praha 4), faxem na +420 222 726 418 nebo nejlépe e-mailem na caaf@caaf.cz ve formátu jednoduše přeposlatelném všem dalším účastníkům zasedání ještě před jeho zahájením. Na později došlé návrhy nebude brán zřetel.

Tato pozvánka platí pro dva členy Vašeho klubu, kteří jsou oprávněni zastupovat Váš klub a jednat jeho jménem, což je nezbytné doložit písemným potvrzením (dle znění stanov ČAAF).

S pozdravem


Filip Hobza
ředitel ČAAF

Návrh programu řádného zasedání parlamentu ČAAF
17.11.2004 ? TOP Hotel Praha

Zahájení v 11.00
 1. Úvod, prezence účastníků, zjištění počtu delegátů a kontrola platnosti jejich mandátů, potvrzení usnášeníschopnosti a určení kvora
 2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
 3. Finanční situace ČAAF
 4. Situace v komisi rozhodčích, změna vedení této komise, příprava, zkvalitnění a zvýšení počtu pro příští rok
 5. ČLAF 2005 (účastníci, termíny, systém,organizační a technické připomínky)
Pauza na oběd cca 13.30
 1. Český národní tým (junioři) ? zhodnocení účasti na MEJ 2004 v Moskvě, vyhlídky a plány do budoucna
 2. Český národní tým (senioři) ? zhodnocení účasti v přátelském utkání proti Německu, vyhlídky a plány do budoucna
 3. Situace a vývoj flagfootballu, národní turnaj, Evropské školní finále
Coffee break cca 16.30
 1. Otevřené halové mistrovství ČR v americkém fotbale ? organizační a technické připomínky
 2. Otevřená diskuse
 3. Závěr

Pozn.:Pořadí jednotlivých bodů není závazné, uvedené časy kromě začátku jsou orientační.