Home  /  Zprávy  /  Informace o školení rozhodčích

Informace o školení rozhodčích

(st) 13. duben 2005, Filip Hobza
školení se zúčastnili: Valenta, Vondráček, Winkler, Ludvík, Holomojová, Bartošek Roman,
Bellini, Zieglerová, Rosíval
 
1. Zahájení
Školení se konalo 2.4. v Pardubicích a bylo zahájené v 10:00.
 
2. Organizační záležitosti
Byla upřesněna nominace na první 2 hrací víkendy.
Byl konstatován malý počet rozhodčích, z diskuse vyplynulo, že nejlepší cestou je oslovit osoby pohybující se v okolí fungujících klubů.
 
3. Pravidla
Byly probrány nové pravidla, především nový personální faul ? Leaping.
V rámci opakování pravidel byly probrány všechny běžné situace na hřišti, včetně některých zvláštních případů.
V další části byly promítány a diskutovány herní situace.
 
4. Závěr
Školení bylo ukončeno v 17:30.
 
Zapsal: Petr Valenta - předseda komise rozhodčích