Home  /  Zprávy  /  Řádné zasedání parlamentu ČAAF 7.2.2009

Řádné zasedání parlamentu ČAAF 7.2.2009

(po) 19. leden 2009, Filip Hobza
Dovoluji si vás pozvat na řádné zasedání parlamentu ČAAF, které se bude konat 7.2.2009 (sobota) od 11:00 hod v konferenčním salónku C hotelu IRIS, Vladivostocká 1460, Praha 10. Hotel se nachází v multifunkčním sportovním areálu Slavia Praha (více na www.hoteliris.cz).

Součástí této pozvánky je návrh programu, který je možné doplnit o další body a to nejpozději do 22.1.2009 výhradně písemnou formou e-mailem na caaf@caaf.cz ve formátu jednoduše přeposlatelném všem dalším účastníkům zasedání ještě před jeho zahájením. Na později došlé návrhy nebude brán zřetel.

Tato pozvánka platí pro dva členy vašeho klubu, kteří jsou oprávněni zastupovat váš klub a jednat jeho jménem, což je nezbytné doložit písemným potvrzením (dle znění stanov ČAAF) a dále pro osoby osobně pozvané předednictvem ČAAF.

S pozdravem

Filip Hobza
ředitel ČAAFNÁVRH PROGRAMU ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ PARLAMENTU ČAAF:

Zahájení v 11.00
 
1) Úvod, prezence účastníků, zjištění počtu delegátů a kontrola platnosti jejich mandátů, potvrzení usnášeníschopnosti a určení kvóra
2) Situace v komisi rozhodčích
3) Finanční situace ČAAF (nedoplatky, financování ČSTV a MŠMT)
4) Hlasování o členství týmu Budweis Hellboys v ČAAF
 
Pauza na oběd cca 13.00
 
5) Česká liga amerického fotbalu 2009 – účastníci, systém, termínová listina
6) Česká juniorská liga amerického fotbalu 2009 – účastníci, systém (předběžně)
7) Vytvoření legislativní komise pro přípravu revize stanov, herního řádu a dalších interních dokumentů
 
Coffee break cca 15.30
 
8) Volby do orgánů dle stanov ČAAF (předsednictvo, disciplinární komise, případně prezident a kontrolní komise)
9) Otevřená diskuse
10) Závěr
 
Pozn.: Pořadí jednotlivých bodů není závazné, uvedené časy kromě začátku jsou orientační.