Home  /  Zprávy  /  ČJLAF 2009

ČJLAF 2009

(čt) 9. červenec 2009, Filip Hobza
V požadovaném termínu přišly informace o preferovaném herním modelu ČJLAF 2009 pro 6 přihlášených týmů pouze od Alligators, Bobcats a Monarchs… Naopak od Panthers, Lions a Devils nedorazilo nic, v jejich případě nebudou akceptovány žádné připomínky k níže specifikovaným variantám.

Žádáme VŠECHNY účastníky o výběr pro ně nejvhodnější podoby jak základní části, tak playoff a o sdělení těchto preferencí nejpozději do 15.7. na caaf@caaf.cz. Bezprostředně po tomto datu bude vydána termínová listiny, proto rovněž uveďte, v jakých termínech v rozpětí víkendů 29.-30.8. – 17.-18.10. NEMÁTE k dispozici hřiště (pokud možno maximálně 2 termíny na tým, po zkušenostech s ČLAF 2009 je nutná maximální variabilita termínů z hlediska optimálního nasazení rozhodčích, které může znamenat desetitisícové úspory!). Předběžně je víkend 5.-6.9. vyhrazen pro Rednecks Bowl a 24.-25.10. je vyhrazen pro hráčský kemp, 31.10.-1.11. a 7.-8.11. je vyhrazeno pro playoff.

Varianty základní části:
ZČ1) Všechny týmy v jedné skupině, každý s každým jednou se snahou o maximální shodu v nacestovaných vzdálenostech.
Počet utkání 5 (2-3 doma/venku).

Playoff ZČ1 A) Po základní části rovnou finále 1.-2.
Playoff ZČ1 B) Semifinále křížem 1.-4. a 2.-3.
Playoff ZČ1 C) Po základní části 1. tým nasazený do finále, v semifinále 2.-3.
Playoff ZČ1 D) Po základní části 1. a 2. tým nasazený do semifinále, ve čtvrtfinále 3.-6. a 2.-4.

ZČ2) Dvě skupiny po 3 týmech, kritériem rozdělení je kvůli úspoře cestovních nákladů teritoriální hledisko (WEST: Panthers, Lions, Bobcats a EAST: Devils, Alligators, Monarchs). Ve skupině každý s každým doma i venku.
Počet utkání 4 (2 doma, 2 venku).

Playoff ZČ2 A) Po základní části rovnou finále mezi vítězi skupin (1. WEST – 1. EAST)
Playoff ZČ2 B) Semifinále křížem 1. WEST – 2. EAST a 1. EAST – 2. WEST
Playoff ZČ2 C) Po základní části vítězové skupin nasazeni do semifinále, ve čtvrtfinále 2. WEST – 3. EAST a 2. EAST – 3. WEST

ZČ3) Dvě skupiny po 3 týmech, kritériem rozdělení je kvůli úspoře cestovních nákladů teritoriální hledisko (WEST: Panthers, Lions, Bobcats a EAST: Devils, Alligators, Monarchs). Ve skupině každý s každým doma i venku a dále jedno utkání mezi divizemi (dle losu, o náklady vzájemného utkání se podělí oba účastníci rovnoměrně).
Počet utkání 5 (2-3 doma/venku).

Playoff ZČ3 A) Po základní části rovnou finále mezi vítězi skupin (1. WEST – 1. EAST)
Playoff ZČ3 B) Semifinále křížem 1. WEST – 2. EAST a 1. EAST – 2. WEST
Playoff ZČ3 C) Po základní části vítězové skupin nasazeni do semifinále, ve čtvrtfinále 2. WEST – 3. EAST a 2. EAST – 3. WEST

Pozn.: U relevantních variant playoff prosím rovněž o informaci, zda tým závazně bude mít zájem o utkání o 3. místo.

Další obecná ustanovení:
Po odehrání všech utkání základní části bude vytvořeno konečné pořadí, o kterém rozhoduje poměr vítězství ku počtu odehraných zápasů. Při shodném poměru vítězství ku počtu odehraných zápasů rozhodují o pořadí mezi dvěma týmy následující kritéria v uvedeném pořadí: 1) větší počet vítězství ve vzájemných zápasech, 2) rozdíl skóre ze vzájemných zápasů, 3) rozdíl skóre z celé soutěže, 4) počet bodů v celé soutěži, 5) los, případně dodatečný zápas.

Dojde-li ke shodě mezi třemi nebo více týmy, jsou aplikována stejná kritéria, přičemž pokud kterékoliv kritérium určí nejlepší tým, tak je tento tým z dalšího určování pořadí vyřazen a k určení pořadí zbývajících týmů se použijí opět všechna kritéria. Nejvyšší pomocné kritérium může určit i nejhorší tým. Bude-li na hřišti dosaženo výsledku s rozdílem skóre vyšším než 35 bodů, bude do tabulky výsledek zápasu započten takto: počet bodů poraženého zůstane nezměněn, počet bodů vítěze bude roven počtu bodů poraženého plus 35 bodů. Všechna utkání playoff se hrají na jedno vítězné utkání, přičemž výhodu domácího prostředí má tým, který skončí na lepším místě po základní části. Všechna utkání (i základní části) se v případě nerozhodného stavu po odehrání řádné hrací doby prodlužují dle pravidel NCAA až do rozhodnutí. Pořadí utkání jednotlivých fází playoff bude určeno podle vzdáleností soupeřů - na sobotu připadnou utkání týmů, jejichž sídelní města jsou vzdálenější. Ve finále je za domácí tým považován tým, který skončí na lepším místě po základní části nebo losem (dle systému základní části).

Žádáme zájemce o uspořádání finále (případně finálového dne spolu s utkáním o 3. místo) o zaslání nabídky se základní specifikací.