Home  /  Zprávy  /  Otevřené halové mistrovství ČR v americkém fotbale 2009

Otevřené halové mistrovství ČR v americkém fotbale 2009

(út) 20. říjen 2009, Filip Hobza
Datum: 12.12.2009 sobota (od cca 8.30 dle rozpisu a počtu přihlášených týmů - harmonogram jednotlivých utkání zohlední vzdálenostní rozdíly u mimopražských týmů).
Místo: Městská sportovní hala, Úslavská 75, 326 00 Plzeň
Startovné: 10.000,- Kč za jeden tým
Volných míst v turnaji: 12
Systém: bude určen na základě počtu účastníků s přihlédnutím k osvědčeným systémům z předchozích let
Pravidla: hrát se bude podle halových pravidel z roku 2008 s možnými dílčími změnami vzniklými na základě zkušeností a poznatků z posledního ročníku a dále v souvislosti s rozdílnými technickými parametry haly (47 x 24 m)
Přihlášky: zasílejte na caaf@caaf.cz - přihláška musí obsahovat název týmu, jméno, příjmení, e-mail a telefon na kontaktní osobu, barvu dresů. Do 31.10. platí přednostní právo pro účastníky z roku 2008, do tohoto data je nezbytné zaslat přihlášku a uhradit zálohu startovného ve výši 5.000,- Kč na účet ČAAF 6319190237/0100. Od 1.11. budou přihlášky akceptovány v došlém pořadí, po přihlášení dvanáctého týmu budeme muset přihlašovací proces ukončit. Plná výše startovného musí být uhrazena nejpozději do 25.11. Připomínáme, že jde o otevřenou soutěž, což znamená, že se akce může zúčastnit libovolné uskupení hráčů, bez ohledu na členskou příslušnost a to za předpokladu splnění povinností, které z účasti vyplývají (viz níže).

Základní povinnosti jednotlivců a týmů:
-Splnění věkového limitu (dle ČLAF - 18 a více let, případně starší 17 let s potvrzením od lekáře a souhlasem zákonného zástupce)
-Zdravotní způsobilost (účast na vlastni riziko)
-Včasná úhrada startovného!!! Startovné posílejte na účet 6319190237/0100
-Minimální počet hráčů je 14, maximální limit je 25 hráčů
-Všichni hráči musí mít kompletní předepsanou výstroj. Nezbytná je obuv s nebarvící podrážkou!
-Každý tým musí mít oficiální název a sadu dresu
-Dbání pokynů organizátorů
-Každý hráč může nastoupit pouze za jeden přihlášený tým
-Každý zúčastněný tým je povinen nejpozději 9. prosince 2009 odeslat řediteli ČAAF uzavřenou soupisku všech hráčů s těmito údaji: Číslo dresu, Jméno, Příjmení. Dodatečné změny po odevzdání soupisky nebudou akceptovány
-K jednotlivým utkáním mohou nastoupit za každý tým pouze hráči uvedení na soupisce