Home  /  Zprávy  /  Herní řád pro sezónu 2010

Herní řád pro sezónu 2010

(po) 8. únor 2010, Michal Rosíval
Vážení delegáti, 
 
v souladu s dříve oznámeným harmonogramem, vám za Radu předkládám návrh Herního řádu do tzv. Melušova kola.
Dovolím si připomenout pravidla této fáze: toto není fáze, ve které se schvaluje (resp. ratifikuje) Herní řád. V této kluby mohou, ústy svých delegátů, komentovat jednotlivé body návrhu Herního řádu a v případě nesouhlasu navrhnout alternativní znění příslušného bodu. V případě, že ke konkrétnímu bodu přijde stejné alternativní znění z 6 nebo více klubů, tak je to pro Radu zavazující a je povinna tento bod změnit a to ve znění navrženém kluby. K návrhům, na kterém se 6 nebo více klubů neshodne, Rada přihlédnout může, ale nikoliv musí.
Lhůta pro podávání alternativních znění jednotlivých bodů je čtvrtek 11.února (23.59). Na později dodané návrhy nebude brán zřetel.
Rada případné návrhy vyhodnotí do neděle 14.února, popté schválí Herní řád a předloží jej k ratifikaci.
 
Michal Rosíval, místopředseda ČAAF
 
Pozn.: Text zvýrazněný šedou barvou dosud nebyl Radou projednán a je proto v návrhu HŘ podmínečně.
 
 
Tento email byl odeslán těm delegátům Parlamentu, kteří uvedli svoji emailovou adresu.