Home  /  Informace  /  Pravidla a normy

Pravidla a normy

Pravidla fotbalu a normy ČAAF


Pravidla fotbalu

- Pravidla fotbalu 2017 (IFAF Football rules, text je v angličtině)
- Základní pravidla fotbalu (Velmi stručné pojetí pravidel pro první seznámení s fotbalem)
- Výjimky z pravidel pro 8s fotbal
- Výjimky z pravidel pro 5s fotbal


Pravidla flag fotbalu
- Pravidla flag fotbalu 2017

ČAAF
Normy a dokumenty České asociace amerického fotbalu
Stanovy ČAAF

- Členské příspěvky 2018 (Nařízení Parlamentu 1/2018)
- Soutěžní řád 2018
- Adresář ČAAF

Příspěvek na náhradu cestovních výdajů (Směrnice Předsednictva 1/2018)
Využití video review (Směrnice Předsednictva 3/2017)
Kredity 2017 (Směrnice Předsednictva 4/2017)
Sazebník odměn rozhodčích (Nařízení Předsednictva 1/2018)
Programy klubové podpory (Nařízení Předsednictva 2/2017)
Trenérské licence 2018 (Nařízení Předsednictva 3/2017)

Propozice soutěží
- Muži 2018
Ženy 2017 

Junioři (U19) 2017 
- Dorost (U16) 2017 
- Flag Dospělí 2017
- Flag Junioři (U19) 2018
Flag Žáci (U15) 2018
- Základní informace o soutěžích přehledně

Formuláře
- Přihláška klubu do ČAAF, oznámení změny, přihláška do soutěží
- Hromadná platba
Programy klubové podpory
- Výplatnice spolupracovníků, rozhodčích, prohlášení rozhodčího, příspěvek na náhradu cestovních výdajů
- Výpočet odstupného

- Žádost o postaršení hráče
- Hráčské prohlášení

- Zápasová soupiska pro nesoutěžní zápas

Informace pro členy
Pozn.: Nejde o normy ČAAF, jde o vysvělení norem, o pokyny
Vysvětlení jednotlivých stupňů disciplinárního řízení, vysvětlení námitky a odvolání

Další informace
Pozn.: Nejde o normy ČAAF
- Návod pro změnu občanského sdružení ve spolek, případně změnu spolku
- Manuál řízení sportovního klubu

Postup při žádosti o členství v ČUS
Postup při změně stanov
- Smlouvy s cizinci
- Antidopingový výbor ČR