Home  /  Zprávy  /  Zprávy ČAAF 2/2012 a 3/2012

Zprávy ČAAF 2/2012 a 3/2012

(út) 17. leden 2012, Michal Rosíval
Zprávy ČAAF 2/2012 přinášejí interpretace Herního řádu, vysvětlují principy spojené s členskými příspěvky včetně jejich vazby na poplatky na trenérských školeních, definují řízené přátelské zápasy a povinnosti pro jejich účastníky, upozorňují na termíny související s ČAAF. Podstatnou součástí je i informace o 11s ČLAF, do které by se mohl zapojit tým z Wroclawi.
 
Obsahem Zpráv 3/2012 je pouze Sazebník odměn rozhodčích. Ten současně vychází jako Nařízení Předsednictva.
 
Rada předkládá tento návrh HŘ Parlamentu ke schválení dle znění Stanov ČAAF.
Hlavní změny v HŘ
-Zavádí se institut Propozic soutěže. Obsahem bude návrh systému soutěže, startovné a další podmínky definující soutěž
-Zavádí se hráčský status A-class pro hráče se zkušeností ze severoamerických univerzit
-Modifikován byl bod Přestup
-Povinností bude dodávání zápasových statistik
-Minimální počet hráčů v 11s na zápasové soupisce byl snížen na 16, stanovena je nově i horní hranice. Na 45 hráčů
-Soutěžní soupiska v 7s již není omezena
-Z Herního řádu byl vyjmut sazebník rozhodčích a rozhodčí již může trestat výhradně jen disciplinární komise
-Z úprav herních pravidel je významnější změnou jen úprava pravidel pro kickoffy, především v 7s