Home  /  Informace  /  Pravidla a normy

Pravidla a normy

Pravidla fotbalu

Pravidla fotbalu
Základní pravidla fotbalu (Velmi stručné pojetí pravidel pro první seznámení s fotbalem)

Pravidla flag fotbalu

Pravidla flag fotbalu

Základní normy ČAAF

Stanovy ČAAF 
Soutěžní řád 
Adresář ČAAF
Členské příspěvky 2023 (Nařízení Parlamentu 1/2023)
Členské příspěvky 2024 (Nařízení Parlamentu 1/2024)

Platná nařízení Předsednictva

1/2023 - Vzdělávání trenérů
2/2023 - Sazebník odměn rozhodčích
3/2023 - Klubová podpora
4/2023 - Marketingové užití (ČLAF 2023)
1/2024 - Marketingové užití (ČLAF 2024)

Platné směrnice Předsednictva

1/2023 - Příspěvek na cestovní výdaje
2/2023 - Zásady ochrany osobních údajů

Propozice soutěží

Soutěž mužů 2023
Soutěž mužů 2024
Flagové soutěže 2023
Podzimní soutěže 2023 (ženy, junioři, dorost)
Základní informace o soutěžích přehledně

Koncepce

Práce s talentovanou mládeží
Reprezentační týmy

Formuláře

Kluby
Přihláška klubu do ČAAF
Oznámení členského klubu o změnách
Přihláška klubu do soutěže
Hromadná platba a zrychlené vyřízení
Výpočet odstupného
Postup při registracích a přestupech (anglicky)
Status importů, mezinárodní přestup
Zápasová soupiska pro nesoutěžní zápas

Hráči
Žádost o postaršení hráče
Hráčské prohlášení

Rozhodčí
Výplatnice rozhodčích
Prohlášení rozhodčího

Zaměstnanci
Výkaz odpracovaných hodin
Vyúčtování pracovní cesty zaměstnance nebo člena volených orgánů ČAAF
Žádost člena o příspěvek na cestovní výdaje

Další informace

Vysvětlení jednotlivých stupňů disciplinárního řízení, vysvětlení námitky a odvolání
Návod na ovládání časomíry
Informace pro nové kluby
Manuál řízení sportovního klubu
Postup při žádosti o členství v ČUS
Antidopingový výbor ČR
Kodex IFAF o prevenci ovlivňování soutěží

FAQ

Odpovědi na otázky, které byste si mohli pokládat