Home  /  Informace  /  Info pro trenéry

Info pro trenéry

Trenérská norma

Trenérům se věnuje jedna z norem ČAAF. Upravuje zejména vydávání trenérských licencí a způsob jejich získávání. Normu najdete mezi normami ČAAF.

Trenérské kurzy

V průběhu roku probíhají trenérské kurzy určený nováčkům s možností získání licence D pro tackle i flag fotbal.

Odpovědnost trenérů a klubů

Informace o odpovědnosti najdete ve zvláštním dokumentu.

Garanti

Součástí přihlášek do soutěží tackle fotbalu je uvedení dvou garantů. Pro soutěže flag fotbalu platí podmínka jednoho garanta.
Garant je člen klubu, který plně zodpovídá za trenérskou přípravu týmu v přípravném období, v soutěžním období i na zápasech. Garant s touto svojí rolí musí vyjádřit souhlas.
Propozice jednotlivých soutěží a lig určují, zda a kolik garantů musí mít trenérskou licenci.

Seznam licencovaných trenérů ČAAF

Tento seznam (strany 5-11) je úplný přehled licencovaných trenérů v Česku. Pokud v klubu hledáte trenéra a chcete někoho oslovit, není jiné volby, než oslovit někoho z této tabulky.
Možností je také oslovit někoho bez licence, případně zahraničního trenéra. Nejsnažší cestou k oslovení cizinců je patrně "burza" trenérů a hráčů Europlayers.
Přehled licencovaných trenérů v tabulce nezohledňuje právě probíhající školení.