Home  /  Informace  /  Pravidla a normy ČAAF

Pravidla a normy ČAAF

Pravidla fotbalu
Pravidla fotbalu 2018
Základní pravidla fotbalu (Velmi stručné pojetí pravidel pro první seznámení s fotbalem)
Výjimky z pravidel pro 5s fotbal

Pravidla flag fotbalu
Pravidla flag fotbalu 2017

Základní normy ČAAF
Stanovy ČAAF
Soutěžní řád 2018
Adresář ČAAF

Platná nařízení
Členské příspěvky 2018 (Nařízení Parlamentu 1/2018)
Členské příspěvky 2019 (Nařízení Parlamentu 1/2019)
Sazebník odměn rozhodčích (Nařízení Předsednictva 1/2018)
Programy klubové podpory (Nařízení Předsednictva 2/2018)
Trenérské licence (Nařízení Předsednictva 3/2018)

Platné směrnice
- Využití video review (Směrnice Předsednictva 3/2017)
- Příspěvek na náhradu cestovních výdajů (Směrnice Předsednictva 1/2018)
- Pokyn k mezinárodním přestupům (Směrnice Předsednictva 2/2018)
- Kredity 2018 (Směrnice Předsednictva 3/2018)
- Trenérské konzultace (Směrnice Předsednictva 4/2018)
- Trenérská školení 2018/2019 (Směrnice Předsednictva 5/2018)

Propozice soutěží
Muži 2019
- Ženy 2018
- Junioři (U19) 2018
- Dorost (U17) 2018
- Flag Dospělí 2018
- Flag Junioři (U19) 2018
- Flag Žáci (U15) 2018
- Základní informace o soutěžích přehledně

Formuláře
- Přihláška klubu do ČAAF, oznámení změny, přihláška do soutěží
- Hromadná platba
- Výplatnice spolupracovníků, rozhodčích, prohlášení rozhodčího, příspěvek na náhradu cestovních výdajů
- Výpočet odstupného
- Žádost o postaršení hráče
- Hráčské prohlášení
- Zápasová soupiska pro nesoutěžní zápas

Informace pro členy
Pozn.: Nejde o normy ČAAF, jde o vysvělení norem, o pokyny
- Vysvětlení jednotlivých stupňů disciplinárního řízení, vysvětlení námitky a odvolání

Další informace
Pozn.: Nejde o normy ČAAF
Informace pro nové kluby
- Návod pro změnu občanského sdružení ve spolek, případně změnu spolku
- Manuál řízení sportovního klubu
- Postup při žádosti o členství v ČUS
- Postup při změně stanov
- Smlouvy s cizinci
- Antidopingový výbor ČR